Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Opleidingen binnen onderwijs

terug

Behaal een erkend diploma, getuigschrift of certificaat via een opleiding in het onderwijs. In de social profit is dit meestal nodig om bepaalde beroepen te mogen uitoefenen.

  • Een overzicht van alle opleidingsmogelijkheden in het Hoger en het Volwassenenonderwijs vind je op www.onderwijskiezer.be . Op deze website vind je praktische informatie over onderwijsinstellingen, hun vestigingen, toelatingsvoorwaarden, …

  • Wil je meer weten over jobs in de social profit en welke opleiding hiervoor nodig is? Raadpleeg de beroepenfiches voor uitleg over de inhoud van een beroep en de verschillende organisaties waarin je dit beroep aantreft. Je vindt er ook welke opleiding je best volgt om dit werk uit te voeren.

  • Je baan combineren met een opleiding? Dat kan! Je moet niet noodzakelijk een voltijds studieprogramma volgen. De onderwijsinstellingen bieden verschillende mogelijkheden om flexibel te studeren. Dit kan gaan om opleiding in avond- of weekendonderwijs, om het combineren van alle lessen op één dag in de week, begeleide afstandsstudie, …

  • Een overzicht van het flexibel aanbod in het Hoger Onderwijs vind je hierDeze flexibele trajecten bestaan ook in het volwassenenonderwijs. De mogelijkheden verschillen van regio tot regio. Vraag bij verschillende opleidingsinstellingen na wat er mogelijk is.

  • Informeer of je recht hebt op vrijstellingen. Zo kan je je opleidingsduur verkorten en kom je sneller in het bezit van een diploma. Een vrijstelling betekent dat je niet meer verplicht bent om voor een bepaald opleidingsonderdeel of een deel ervan een examen af te leggen. 

    Er worden vrijstellingen gegeven op basis van 2 procedures:

EVK staat voor eerder verworven kwalificaties:
Heb je al een diploma, creditbewijs of ander attest hebt behaald? Dan wordt nagegaan of deze aan het niveau van de opleiding beantwoorden waardoor je eventueel vrijstellingen krijgt voor een of meerdere opleidingsonderdelen (vakken).

EVC staat voor eerder verworven competenties:
Heb je al relevante ervaring opgedaan en competenties verworven via werk, leerervaringen, vrije tijd, … ? Dan kan je je niet-schoolse kennis laten erkennen via het doorlopen van een bekwaamheidsonderzoek. Je ontvangt dan een bewijs van bekwaamheid. Met dit bewijs van bekwaamheid kan je vervolgens vrijstellingen aanvragen.

Zie ook mijn competenties laten erkennen