Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Leerpunten kiezen

terug

Wellicht heb je momenteel meer dan één leerpunt. Richt je je aandacht op teveel dingen tegelijk, dan verhindert dit vaak het zetten van alle nodige stappen om vooruit te geraken.

Maak daarom een keuze: Welke leervragen of ontwikkelpunten zijn prioritair om aan te werkenVolgende vragen helpen je:

•    Wat is het dringendste/belangrijkste? Voor mezelf, voor de organisatie?
•    Welke ontwikkelpunten zullen het meeste effect opleveren?
•    Welke competenties zijn het makkelijkst ontwikkelbaar ?
•    Wat geeft mijn loopbaan het meest meerwaarde?
•    Is wat ik wil in overeenstemming met waar de organisatie naar toe wil? 

Overleg met je leidinggevende. Deze is het eerste aanspreekpunt om je leervragen in de organisatie te helpen realiseren. Je hebt diens akkoord én ondersteuning nodig om effectief aan de slag te gaan. Leidinggevende én directie zijn verantwoordelijk voor het scheppen van de randvoorwaarden die nodig zijn voor je leren. Geld, tijd, ruimte om fouten te maken, …

Let op: Een werkgever kan zijn medewerkers leerpunten opleggen en kan verwachten dat zij een bepaalde opleiding volgen. De werkgever gaat daarbij uit van vaststellingen inzake het huidige functioneren van de medewerker, maar kijkt ook ruimer naar wat nuttig of nodig is voor de organisatie. Zo zijn er de wettelijk verplichte opleidingen en de uitdagingen waar de organisatie de komende jaren voor staat.

Als je als medewerker een opleiding niet wenst te volgen, moet je dit bespreken met je leidinggevende om samen tot een oplossing te komen. De werkgever kan bijvoorbeeld proberen te overtuigen door het nut en de noodzaak om te leren te verduidelijken. Als werknemer kan je argumenteren waarom je niet wenst deel te nemen, bijvoorbeeld omdat je een gelijkaardige vorming al (meermaals) hebt gevolgd.

Omgekeerd geldt ook: Heb je als medewerker een opleidingsvraag die niet onmiddellijk aansluit bij het opleidingsbeleid in je organisatie? Weet dan dat je je met je leervragen in principe altijd kan richten tot de leidinggevende. Werkgevers zijn namelijk mee verantwoordelijk voor het bewerkstelligen van een grotere inzetbaarheid van mensen.