Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Ik en mijn loopbaan

terug

Zicht krijgen op wie je bent, wat je wil en wat je kan is een hele uitdaging. Zeker als je dit in je eentje doet. Om aan je persoonlijke ontwikkeling en loopbaanplanning te werken kan je je daarom laten ondersteunen. Hiervoor doe je een beroep op professionele loopbaanbegeleiding.

Het resultaat van de loopbaanbegeleiding is een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Daarin staat wat je in je loopbaan nog wil bereiken en welke stappen je daarvoor moet zetten.

De loopbaanbegeleider helpt je ook met het opstellen van een competentiemap of portfolio. Daarin staat onder andere een overzicht van alle kennis, vaardigheden en attitudes die je al hebt.

Zelf aan de slag?

Het loopbaanwerkboek van de Vlaamse overheid helpt je op weg.
Op de website LONT.org vind je verschillende tools. 
Of doe de oefeningen van de goed-bezig-checkup.

writing_828911_1280