Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Soorten van opleidingsbehoeften of leerpunten

terug

Leerpunten kunnen functiegericht zijn of gericht zijn op je persoonlijke ontwikkeling.
Sommigen zijn gericht op beide vlakken, bijvoorbeeld: een nieuwe taal leren. Dan spreken we van een win-win situatie!

Functiegericht

Gericht op het functioneren in je huidige of toekomstige functie, op het up-to-date houden van je vakkennis en je vaardigheden.
Bijvoorbeeld
:
Een ruit wassen zonder strepen
Een bijscholing palliatieve zorg
Een studiedag over kansarmoede
Een patiŽnt wassen op een rugsparende manier
De gesprekstechnieken luisteren, samenvatten en doorvragen met elkaar af te wisselen

Gericht op persoonlijke ontwikkeling

Gericht op zelfontplooiing, op het ontdekken en vergroten van de eigen kracht en eigen voorkeuren.
Bijvoorbeeld:
Assertief zijn
Timemanagement
Beter omgaan met stress
Een diploma boekhouden behalen