Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Wat zijn je leerpunten?

terug

Hieronder staan verschillende instrumenten die leerpunten kunnen nagaan. Organisaties kiezen zelf welk instrument ze handig vinden. Ga daarom eerst binnen je organisatie na wat er al bestaat.

Beoordelingsgesprek

Een beoordelingsgesprek is een gesprek tussen leidinggevende en medewerker over het functioneren van de medewerker in de afgelopen periode. Daarnaast worden afspraken gemaakt voor de komende periode. Tip: een beoordelingsgesprek combineer je beter niet met een functioneringsgesprek of ontwikkelingsgesprek.

Functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek is een gesprek tussen leidinggevende en medewerker over het functioneren van de medewerker. Wat gaat er goed? Wat kan worden verbeterd? Hoe kunnen verbeteringen tot stand worden gebracht? In het gesprek wordt stilgestaan bij het heden, maar er wordt vooral gekeken naar de toekomst. Het mondt uit in concrete doelen, die betrekking kunnen hebben op het volgen van opleiding of het plannen van andere manieren van leren.

Ontwikkelingsgesprek of POP-gesprek

POP staat voor Persoonlijk OntwikkelingsPlan. In het POP-gesprek maken medewerker en leidinggevende afspraken over de ontwikkeling van de medewerker.

Competentieprofielen en functieprofielen

Met behulp van een competentieprofiel of functieprofiel kan je stilstaan bij je eigen functioneren. Scoor jezelf op de verschillende gedragsindicatoren. Zijn er geen niveaus uitgeschreven, dan kan je bijvoorbeeld per competentie aangeven of je deze al voldoende beheerst, of je deze nog moet verbeteren of je jezelf deze nog volledig moet eigen maken.

Competentieprofielen zijn vaak bij je leidinggevende, personeelszaken of gewoon via internet op te vragen.

Feedbackanalyse

Feedback van collega’s of leidinggevende kan een aanleiding zijn om over leerpunten na te denken.

Een voorbeeld: Logboek feedback 't Ballonneke

Is het voor jou niet duidelijk vanwaar tekorten komen? Kan je niet precies de vinger leggen op de oorzaak? Het stellen van vragen kan helpen bij het verduidelijken van je leerpunten/opleidingsbehoeften. Gebruik hiervoor de STARR-techniek.

  • Situatie: wat was de situatie? Taak: Wat wilde je bereiken? Wat was je doel?
  • Actie: wat heb je gedaan of gezegd?
  • Resultaat: Wat was het resultaat? Wat was het effect van je gedrag?
  • Reflectie: Hoe kijk je tegen het resultaat aan? Wat deed je goed, wat kan beter, wat wil je versterken?

Een voorbeeld: STARR-formulier

Ook positieve feedback biedt aanknopingspunten voor je verdere ontwikkeling. In het verleden ging er veel aandacht naar de tekorten aan specifieke kennis, vaardigheden en attitudes. Recent groeit de aandacht voor talentontwikkeling.