Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Hoe aan de slag met een persoonlijk onwikkelingsplan?

terug

De opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan of een POP is een proces. Steeds opnieuw doorloop je daarbij een drietal stappen.

Stap 1: Voorbereiding

Zowel jijzelf als je werkgever (leidinggevende, personeelschef ....) denken vooraf na over een aantal vragen over je huidig en toekomstig functioneren. Hierbij is duidelijk sprake van  tweerichtingsverkeer, één van de kenmerken van een POP.

Sta stil bij volgende vragen:

 • Waar ben ik goed in?
 • Wat doe ik graag?
 • Gebruik ik dat in mijn huidige functie?
 • Wat kan/wil ik doen om beter te worden in mijn huidige functie (leer- en opleidingsbereidheid)?
 • Wat zijn mijn ambities op langere termijn ?
 • In welke richting wil ik me verder ontwikkelen binnen mijn huidige functie?
 • Welke andere functies interesseren mij?

Vaak zal je werkgever op voorhand een formulier aan jou bezorgen met gelijkaardige vragen. Voorbeelden van voorbereidingsformulieren:

voorbeeld 1 - voorbeeld 2  - voorbeeld 3

Stap 2: Het POP-gesprek en afspraken

Tijdens het gesprek leg je samen met je werkgever (leidinggevende, personeelschef ...) je concrete ontwikkelingsdoelen en prioriteiten vast. Je maakt ook praktische afspraken. Het POP-gesprek vormt het kernpunt binnen de cyclus.

 • Praktische afspraken: tijd, kostprijs, opvolging en evaluatie...
 • Ontwikkeldoelen: wat er ontwikkeld zal worden, op welke manier, wat het resultaat zal zijn...

Stap 3: Uitvoering en evaluatie

Uitvoering

De afspraken liggen schriftelijk vast, je ontwikkeltraject gaat nu van start. Zowel jijzelf als je werkgever zijn verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. Je werkgever/ leidinggevende zorgt voor de toegezegde faciliteiten en ondersteunt je hierbij.

Plan voor bepaalde ontwikkelingsdoelen vooraf opvolgingsmomenten in.
Aandachtspunten hierbij zijn:

 • Hoe staat het met de uitvoering van mijn POP?
 • Als het niet vlot loopt, wat moeten we dan doen om de uitvoering te bespoedigen?
 • Voldoet de ontwikkelingsactiviteit aan mijn verwachtingen? Zo nee, hoe is dat bij te sturen?


Evaluatie

En tot slot, evalueer een POP ook want van daaruit start een nieuwe cyclus op:
zijn de ontwikkeldoelen bereikt ? Welk effect hebben de leerinspanningen gehad op het functioneren ? Welk effect heeft het traject gehad op je  loopbaanperspectieven ...

Meer lezen over de POP cyclus en je rol als medewerker?

 • Qidos: Het loopbaan-/POP gesprek: informatie voor medewerkers
 • De digitale gesprekscyclus: Persoonlijk ontwikkelingsplan
 • W. Firet: POP handleiding voor de medewerker