Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

  • De effectiviteit van vorming meten?

    Klassieke evaluatieformulieren bevragen de tevredenheid van de deelnemers. Wil je weten hoe waarschijnlijk een opleiding heeft bijgedragen aan een gedragsverandering? Dan vraagt dit een andere manier van evalueren.

    Meer weten?  'Performance-focused smile sheets' van Will Thalheimer